<< Декември 2018 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
     
1  A95: 1,436€/л
 ДИЗ: 1,558€/л
 ГАЗ: 0,590€/л 
2  A95: 1,433€/л
 ДИЗ: 1,551€/л
 ГАЗ: 0,590€/л 
3  A95: 1,429€/л
 ДИЗ: 1,548€/л
 ГАЗ: 0,590€/л 
4  A95: 1,428€/л
 ДИЗ: 1,547€/л
 ГАЗ: 0,590€/л 
5  A95: 1,427€/л
 ДИЗ: 1,547€/л
 ГАЗ: 0,590€/л 
6  A95: 1,424€/л
 ДИЗ: 1,544€/л
 ГАЗ: 0,590€/л 
7  A95: 1,407€/л
 ДИЗ: 1,543€/л
 ГАЗ: 0,590€/л 
8  A95: 1,405€/л
 ДИЗ: 1,543€/л
 ГАЗ: 0,530€/л 
9  A95: 1,406€/л
 ДИЗ: 1,542€/л
 ГАЗ: 0,530€/л 
10  A95: 1,400€/л
 ДИЗ: 1,542€/л
 ГАЗ: 0,530€/л 
11  A95: 1,399€/л
 ДИЗ: 1,541€/л
 ГАЗ: 0,530€/л 
12  A95: 1,398€/л
 ДИЗ: 1,537€/л
 ГАЗ: 0,530€/л 
13  A95: 1,402€/л
 ДИЗ: 1,533€/л
 ГАЗ: 0,530€/л 
14  A95: 1,398€/л
 ДИЗ: 1,532€/л
 ГАЗ: 0,530€/л 
15  A95: 1,395€/л
 ДИЗ: 1,515€/л
 ГАЗ: 0,530€/л 
16  A95: 1,398€/л
 ДИЗ: 1,514€/л
 ГАЗ: 0,530€/л 
17  A95: 1,396€/л
 ДИЗ: 1,514€/л
 ГАЗ: 0,530€/л 
18  A95: 1,394€/л
 ДИЗ: 1,513€/л
 ГАЗ: 0,530€/л 
19  A95: 1,397€/л
 ДИЗ: 1,513€/л
 ГАЗ: 0,530€/л 
20  A95: 1,396€/л
 ДИЗ: 1,513€/л
 ГАЗ: 0,530€/л 
21  A95: 1,392€/л
 ДИЗ: 1,512€/л
 ГАЗ: 0,530€/л 
22  A95: 1,395€/л
 ДИЗ: 1,512€/л
 ГАЗ: 0,530€/л 
23  A95: 1,394€/л
 ДИЗ: 1,511€/л
 ГАЗ: 0,530€/л 
24  A95: 1,391€/л
 ДИЗ: 1,511€/л
 ГАЗ: 0,530€/л 
25  A95: 1,391€/л
 ДИЗ: 1,511€/л
 ГАЗ: 0,530€/л 
26  A95: 1,393€/л
 ДИЗ: 1,510€/л
 ГАЗ: 0,529€/л 
27  A95: 1,390€/л
 ДИЗ: 1,496€/л
 ГАЗ: 0,529€/л 
28  A95: 1,389€/л
 ДИЗ: 1,495€/л
 ГАЗ: 0,529€/л 
29  A95: 1,392€/л
 ДИЗ: 1,495€/л
 ГАЗ: 0,529€/л 
30  A95: 1,388€/л
 ДИЗ: 1,494€/л
 ГАЗ: 0,529€/л 
31  A95: 1,388€/л
 ДИЗ: 1,493€/л
 ГАЗ: 0,529€/л