<< Май 2019 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
  
1  A95: 1,527€/л
 ДИЗ: 1,546€/л
 ГАЗ: 0,498€/л 
2  A95: 1,527€/л
 ДИЗ: 1,545€/л
 ГАЗ: 0,498€/л 
3  A95: 1,531€/л
 ДИЗ: 1,547€/л
 ГАЗ: 0,498€/л 
4  A95: 1,532€/л
 ДИЗ: 1,547€/л
 ГАЗ: 0,498€/л 
5  A95: 1,532€/л
 ДИЗ: 1,546€/л
 ГАЗ: 0,498€/л 
6  A95: 1,533€/л
 ДИЗ: 1,546€/л
 ГАЗ: 0,498€/л 
7  A95: 1,535€/л
 ДИЗ: 1,546€/л
 ГАЗ: 0,482€/л 
8  A95: 1,536€/л
 ДИЗ: 1,543€/л
 ГАЗ: 0,481€/л 
9  A95: 1,534€/л
 ДИЗ: 1,541€/л
 ГАЗ: 0,481€/л 
10  A95: 1,535€/л
 ДИЗ: 1,543€/л
 ГАЗ: 0,481€/л 
11  A95: 1,535€/л
 ДИЗ: 1,543€/л
 ГАЗ: 0,481€/л 
12  A95: 1,535€/л
 ДИЗ: 1,543€/л
 ГАЗ: 0,481€/л 
13  A95: 1,535€/л
 ДИЗ: 1,543€/л
 ГАЗ: 0,481€/л 
14  A95: 1,534€/л
 ДИЗ: 1,543€/л
 ГАЗ: 0,481€/л 
15  A95: 1,534€/л
 ДИЗ: 1,543€/л
 ГАЗ: 0,481€/л 
16  A95: 1,532€/л
 ДИЗ: 1,541€/л
 ГАЗ: 0,481€/л 
17  A95: 1,536€/л
 ДИЗ: 1,543€/л
 ГАЗ: 0,481€/л 
18  A95: 1,533€/л
 ДИЗ: 1,543€/л
 ГАЗ: 0,481€/л 
19  A95: 1,533€/л
 ДИЗ: 1,543€/л
 ГАЗ: 0,481€/л 
20  A95: 1,532€/л
 ДИЗ: 1,544€/л
 ГАЗ: 0,481€/л 
21  A95: 1,532€/л
 ДИЗ: 1,544€/л
 ГАЗ: 0,481€/л 
22  A95: 1,535€/л
 ДИЗ: 1,545€/л
 ГАЗ: 0,481€/л 
23  A95: 1,536€/л
 ДИЗ: 1,545€/л
 ГАЗ: 0,481€/л 
24  A95: 1,540€/л
 ДИЗ: 1,549€/л
 ГАЗ: 0,481€/л 
25  A95: 1,542€/л
 ДИЗ: 1,551€/л
 ГАЗ: 0,481€/л 
26  A95: 1,543€/л
 ДИЗ: 1,551€/л
 ГАЗ: 0,481€/л 
27  A95: 1,545€/л
 ДИЗ: 1,552€/л
 ГАЗ: 0,481€/л 
28  A95: 1,547€/л
 ДИЗ: 1,548€/л
 ГАЗ: 0,481€/л 
29  A95: 1,545€/л
 ДИЗ: 1,547€/л
 ГАЗ: 0,481€/л 
30  A95: 1,546€/л
 ДИЗ: 1,533€/л
 ГАЗ: 0,481€/л 
31  A95: 1,544€/л
 ДИЗ: 1,525€/л
 ГАЗ: 0,481€/л