<< Септември 2019 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
      
1  A95: 1,447€/л
 ДИЗ: 1,482€/л
 ГАЗ: 0,395€/л 
2  A95: 1,447€/л
 ДИЗ: 1,482€/л
 ГАЗ: 0,395€/л 
3  A95: 1,447€/л
 ДИЗ: 1,482€/л
 ГАЗ: 0,395€/л 
4  A95: 1,446€/л
 ДИЗ: 1,482€/л
 ГАЗ: 0,412€/л 
5  A95: 1,446€/л
 ДИЗ: 1,482€/л
 ГАЗ: 0,412€/л 
6  A95: 1,446€/л
 ДИЗ: 1,482€/л
 ГАЗ: 0,412€/л 
7  A95: 1,445€/л
 ДИЗ: 1,485€/л
 ГАЗ: 0,412€/л 
8  A95: 1,445€/л
 ДИЗ: 1,485€/л
 ГАЗ: 0,412€/л 
9  A95: 1,445€/л
 ДИЗ: 1,486€/л
 ГАЗ: 0,413€/л 
10  A95: 1,445€/л
 ДИЗ: 1,488€/л
 ГАЗ: 0,413€/л 
11  A95: 1,445€/л
 ДИЗ: 1,496€/л
 ГАЗ: 0,413€/л 
12  A95: 1,446€/л
 ДИЗ: 1,500€/л
 ГАЗ: 0,413€/л 
13  A95: 1,446€/л
 ДИЗ: 1,501€/л
 ГАЗ: 0,413€/л 
14  A95: 1,445€/л
 ДИЗ: 1,501€/л
 ГАЗ: 0,413€/л 
15  A95: 1,445€/л
 ДИЗ: 1,502€/л
 ГАЗ: 0,413€/л 
16  A95: 1,445€/л
 ДИЗ: 1,502€/л
 ГАЗ: 0,413€/л 
17  A95: 1,445€/л
 ДИЗ: 1,502€/л
 ГАЗ: 0,413€/л 
18  A95: 1,445€/л
 ДИЗ: 1,502€/л
 ГАЗ: 0,413€/л 
19  A95: 1,452€/л
 ДИЗ: 1,505€/л
 ГАЗ: 0,459€/л 
20  A95: 1,453€/л
 ДИЗ: 1,507€/л
 ГАЗ: 0,459€/л 
21  A95: 1,456€/л
 ДИЗ: 1,516€/л
 ГАЗ: 0,460€/л 
22  A95: 1,458€/л
 ДИЗ: 1,517€/л
 ГАЗ: 0,460€/л 
23  A95: 1,459€/л
 ДИЗ: 1,519€/л
 ГАЗ: 0,460€/л 
24  A95: 1,459€/л
 ДИЗ: 1,519€/л
 ГАЗ: 0,460€/л 
25  A95: 1,463€/л
 ДИЗ: 1,523€/л
 ГАЗ: 0,460€/л 
26  A95: 1,466€/л
 ДИЗ: 1,526€/л
 ГАЗ: 0,460€/л 
27  A95: 1,467€/л
 ДИЗ: 1,524€/л
 ГАЗ: 0,460€/л 
28  A95: 1,467€/л
 ДИЗ: 1,523€/л
 ГАЗ: 0,460€/л 
29  A95: 1,468€/л
 ДИЗ: 1,520€/л
 ГАЗ: 0,460€/л 
30  A95: 1,468€/л
 ДИЗ: 1,517€/л
 ГАЗ: 0,460€/л