<< Ноември 2020 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
      
1  A95: 1,341€/л
 ДИЗ: 1,311€/л
 ГАЗ: 0,465€/л 
2  A95: 1,339€/л
 ДИЗ: 1,310€/л
 ГАЗ: 0,466€/л 
3  A95: 1,335€/л
 ДИЗ: 1,308€/л
 ГАЗ: 0,466€/л 
4  A95: 1,333€/л
 ДИЗ: 1,307€/л
 ГАЗ: 0,466€/л 
5  A95: 1,333€/л
 ДИЗ: 1,307€/л
 ГАЗ: 0,465€/л 
6  A95: 1,332€/л
 ДИЗ: 1,307€/л
 ГАЗ: 0,465€/л 
7  A95: 1,332€/л
 ДИЗ: 1,307€/л
 ГАЗ: 0,465€/л 
8  A95: 1,331€/л
 ДИЗ: 1,306€/л
 ГАЗ: 0,465€/л 
9  A95: 1,329€/л
 ДИЗ: 1,304€/л
 ГАЗ: 0,465€/л 
10  A95: 1,325€/л
 ДИЗ: 1,304€/л
 ГАЗ: 0,465€/л 
11  A95: 1,325€/л
 ДИЗ: 1,305€/л
 ГАЗ: 0,465€/л 
12  A95: 1,324€/л
 ДИЗ: 1,310€/л
 ГАЗ: 0,466€/л 
13  A95: 1,323€/л
 ДИЗ: 1,313€/л
 ГАЗ: 0,466€/л 
14  A95: 1,323€/л
 ДИЗ: 1,317€/л
 ГАЗ: 0,465€/л 
15  A95: 1,322€/л
 ДИЗ: 1,317€/л
 ГАЗ: 0,465€/л 
16  A95: 1,322€/л
 ДИЗ: 1,318€/л
 ГАЗ: 0,465€/л 
17  A95: 1,321€/л
 ДИЗ: 1,324€/л
 ГАЗ: 0,465€/л 
18  A95: 1,320€/л
 ДИЗ: 1,333€/л
 ГАЗ: 0,465€/л 
19  A95: 1,320€/л
 ДИЗ: 1,334€/л
 ГАЗ: 0,465€/л 
20  A95: 1,320€/л
 ДИЗ: 1,340€/л
 ГАЗ: 0,443€/л 
21  A95: 1,319€/л
 ДИЗ: 1,342€/л
 ГАЗ: 0,443€/л 
22  A95: 1,319€/л
 ДИЗ: 1,342€/л
 ГАЗ: 0,443€/л 
23  A95: 1,319€/л
 ДИЗ: 1,342€/л
 ГАЗ: 0,443€/л 
24  A95: 1,318€/л
 ДИЗ: 1,344€/л
 ГАЗ: 0,443€/л 
25  A95: 1,318€/л
 ДИЗ: 1,344€/л
 ГАЗ: 0,442€/л 
26  A95: 1,318€/л
 ДИЗ: 1,344€/л
 ГАЗ: 0,442€/л 
27  A95: 1,321€/л
 ДИЗ: 1,347€/л
 ГАЗ: 0,442€/л 
28  A95: 1,321€/л
 ДИЗ: 1,348€/л
 ГАЗ: 0,442€/л 
29  A95: 1,322€/л
 ДИЗ: 1,351€/л
 ГАЗ: 0,442€/л 
30  A95: 1,325€/л
 ДИЗ: 1,356€/л
 ГАЗ: 0,442€/л