<< Декември 2020 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
 
1  A95: 1,329€/л
 ДИЗ: 1,361€/л
 ГАЗ: 0,442€/л 
2  A95: 1,332€/л
 ДИЗ: 1,364€/л
 ГАЗ: 0,442€/л 
3  A95: 1,333€/л
 ДИЗ: 1,365€/л
 ГАЗ: 0,441€/л 
4  A95: 1,334€/л
 ДИЗ: 1,366€/л
 ГАЗ: 0,441€/л 
5  A95: 1,335€/л
 ДИЗ: 1,366€/л
 ГАЗ: 0,441€/л 
6  A95: 1,337€/л
 ДИЗ: 1,367€/л
 ГАЗ: 0,441€/л 
7  A95: 1,338€/л
 ДИЗ: 1,368€/л
 ГАЗ: 0,441€/л 
8  A95: 1,339€/л
 ДИЗ: 1,368€/л
 ГАЗ: 0,441€/л 
9  A95: 1,339€/л
 ДИЗ: 1,368€/л
 ГАЗ: 0,441€/л 
10  A95: 1,340€/л
 ДИЗ: 1,369€/л
 ГАЗ: 0,441€/л 
11  A95: 1,341€/л
 ДИЗ: 1,369€/л
 ГАЗ: 0,441€/л 
12  A95: 1,342€/л
 ДИЗ: 1,369€/л
 ГАЗ: 0,441€/л 
13  A95: 1,342€/л
 ДИЗ: 1,369€/л
 ГАЗ: 0,441€/л 
14  A95: 1,343€/л
 ДИЗ: 1,369€/л
 ГАЗ: 0,441€/л 
15  A95: 1,343€/л
 ДИЗ: 1,369€/л
 ГАЗ: 0,441€/л 
16  A95: 1,343€/л
 ДИЗ: 1,369€/л
 ГАЗ: 0,470€/л 
17  A95: 1,343€/л
 ДИЗ: 1,369€/л
 ГАЗ: 0,470€/л 
18  A95: 1,344€/л
 ДИЗ: 1,369€/л
 ГАЗ: 0,470€/л 
19  A95: 1,344€/л
 ДИЗ: 1,369€/л
 ГАЗ: 0,470€/л 
20  A95: 1,344€/л
 ДИЗ: 1,369€/л
 ГАЗ: 0,470€/л 
21  A95: 1,344€/л
 ДИЗ: 1,369€/л
 ГАЗ: 0,470€/л 
22  A95: 1,344€/л
 ДИЗ: 1,372€/л
 ГАЗ: 0,470€/л 
23  A95: 1,344€/л
 ДИЗ: 1,376€/л
 ГАЗ: 0,470€/л 
24  A95: 1,345€/л
 ДИЗ: 1,378€/л
 ГАЗ: 0,470€/л 
25  A95: 1,345€/л
 ДИЗ: 1,380€/л
 ГАЗ: 0,470€/л 
26  A95: 1,345€/л
 ДИЗ: 1,382€/л
 ГАЗ: 0,470€/л 
27  A95: 1,345€/л
 ДИЗ: 1,382€/л
 ГАЗ: 0,470€/л 
28  A95: 1,345€/л
 ДИЗ: 1,383€/л
 ГАЗ: 0,470€/л 
29  A95: 1,345€/л
 ДИЗ: 1,386€/л
 ГАЗ: 0,477€/л 
30  A95: 1,345€/л
 ДИЗ: 1,386€/л
 ГАЗ: 0,478€/л 
31  A95: 1,345€/л
 ДИЗ: 1,387€/л
 ГАЗ: 0,478€/л