<< Април 2021 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
   
1  A95: 1,470€/л
 ДИЗ: 1,472€/л
 ГАЗ: 0,562€/л 
2  A95: 1,470€/л
 ДИЗ: 1,472€/л
 ГАЗ: 0,562€/л 
3  A95: 1,470€/л
 ДИЗ: 1,472€/л
 ГАЗ: 0,562€/л 
4  A95: 1,470€/л
 ДИЗ: 1,472€/л
 ГАЗ: 0,562€/л 
5  A95: 1,470€/л
 ДИЗ: 1,472€/л
 ГАЗ: 0,562€/л 
6  A95: 1,470€/л
 ДИЗ: 1,472€/л
 ГАЗ: 0,562€/л 
7  A95: 1,472€/л
 ДИЗ: 1,472€/л
 ГАЗ: 0,562€/л 
8  A95: 1,472€/л
 ДИЗ: 1,472€/л
 ГАЗ: 0,562€/л 
9  A95: 1,478€/л
 ДИЗ: 1,472€/л
 ГАЗ: 0,562€/л 
10  A95: 1,479€/л
 ДИЗ: 1,472€/л
 ГАЗ: 0,524€/л 
11  A95: 1,480€/л
 ДИЗ: 1,472€/л
 ГАЗ: 0,524€/л 
12  A95: 1,480€/л
 ДИЗ: 1,472€/л
 ГАЗ: 0,524€/л 
13  A95: 1,478€/л
 ДИЗ: 1,472€/л
 ГАЗ: 0,524€/л 
14  A95: 1,478€/л
 ДИЗ: 1,472€/л
 ГАЗ: 0,524€/л 
15  A95: 1,479€/л
 ДИЗ: 1,472€/л
 ГАЗ: 0,523€/л 
16  A95: 1,478€/л
 ДИЗ: 1,472€/л
 ГАЗ: 0,523€/л 
17  A95: 1,477€/л
 ДИЗ: 1,472€/л
 ГАЗ: 0,523€/л 
18  A95: 1,476€/л
 ДИЗ: 1,472€/л
 ГАЗ: 0,523€/л 
19  A95: 1,476€/л
 ДИЗ: 1,472€/л
 ГАЗ: 0,523€/л 
20  A95: 1,475€/л
 ДИЗ: 1,472€/л
 ГАЗ: 0,524€/л 
21  A95: 1,477€/л
 ДИЗ: 1,472€/л
 ГАЗ: 0,525€/л 
22  A95: 1,477€/л
 ДИЗ: 1,472€/л
 ГАЗ: 0,504€/л 
23  A95: 1,478€/л
 ДИЗ: 1,472€/л
 ГАЗ: 0,504€/л 
24  A95: 1,481€/л
 ДИЗ: 1,472€/л
 ГАЗ: 0,504€/л 
25  A95: 1,482€/л
 ДИЗ: 1,474€/л
 ГАЗ: 0,504€/л 
26  A95: 1,483€/л
 ДИЗ: 1,475€/л
 ГАЗ: 0,504€/л 
27  A95: 1,485€/л
 ДИЗ: 1,476€/л
 ГАЗ: 0,504€/л 
28  A95: 1,487€/л
 ДИЗ: 1,477€/л
 ГАЗ: 0,503€/л 
29  A95: 1,487€/л
 ДИЗ: 1,477€/л
 ГАЗ: 0,503€/л 
30  A95: 1,487€/л
 ДИЗ: 1,477€/л
 ГАЗ: 0,503€/л