Класация по области за 15 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Белгия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Limburg

-0,95¢

-0,96¢

-0,59¢

-2,500

2 +1

Namur

-0,61¢

-0,57¢

-0,65¢

-1,822

3 -1

Liege

-0,41¢

-0,53¢

-0,82¢

-1,758

4 =

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

-0,57¢

-0,67¢

0,10¢

-1,138

5 =

Flemish Brabant

-0,42¢

-0,71¢

0,60¢

-0,531

6 =

Hainault

-0,49¢

-0,51¢

0,58¢

-0,422

7 =

Brabant Wallon

-0,28¢

-0,28¢

0,67¢

0,109

8 +1

West Flanders

0,31¢

0,65¢

0,01¢

0,967

9 +1

East Flanders

0,38¢

0,50¢

0,21¢

1,089

10 +1

Luxembourg

0,52¢

0,66¢

0,00¢

1,177

11 -3
Antwerp
0,51¢
0,44¢
0,26¢
1,215

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.