<< Ноември 2019 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
    
1  A95: 1,450€/л
 ДИЗ: 1,504€/л
 ГАЗ: 0,478€/л 
2  A95: 1,450€/л
 ДИЗ: 1,504€/л
 ГАЗ: 0,478€/л 
3  A95: 1,450€/л
 ДИЗ: 1,504€/л
 ГАЗ: 0,478€/л 
4  A95: 1,449€/л
 ДИЗ: 1,505€/л
 ГАЗ: 0,479€/л 
5  A95: 1,450€/л
 ДИЗ: 1,506€/л
 ГАЗ: 0,479€/л 
6  A95: 1,450€/л
 ДИЗ: 1,506€/л
 ГАЗ: 0,479€/л 
7  A95: 1,450€/л
 ДИЗ: 1,506€/л
 ГАЗ: 0,479€/л 
8  A95: 1,450€/л
 ДИЗ: 1,506€/л
 ГАЗ: 0,479€/л 
9  A95: 1,449€/л
 ДИЗ: 1,507€/л
 ГАЗ: 0,479€/л 
10  A95: 1,449€/л
 ДИЗ: 1,507€/л
 ГАЗ: 0,479€/л 
11  A95: 1,451€/л
 ДИЗ: 1,507€/л
 ГАЗ: 0,479€/л 
12  A95: 1,451€/л
 ДИЗ: 1,507€/л
 ГАЗ: 0,479€/л 
13  A95: 1,451€/л
 ДИЗ: 1,507€/л
 ГАЗ: 0,479€/л 
14  A95: 1,454€/л
 ДИЗ: 1,507€/л
 ГАЗ: 0,479€/л 
15  A95: 1,456€/л
 ДИЗ: 1,507€/л
 ГАЗ: 0,479€/л 
16  A95: 1,457€/л
 ДИЗ: 1,507€/л
 ГАЗ: 0,479€/л 
17  A95: 1,457€/л
 ДИЗ: 1,507€/л
 ГАЗ: 0,479€/л 
18  A95: 1,458€/л
 ДИЗ: 1,507€/л
 ГАЗ: 0,479€/л 
19  A95: 1,458€/л
 ДИЗ: 1,509€/л
 ГАЗ: 0,500€/л 
20  A95: 1,458€/л
 ДИЗ: 1,509€/л
 ГАЗ: 0,501€/л 
21  A95: 1,459€/л
 ДИЗ: 1,511€/л
 ГАЗ: 0,501€/л 
22  A95: 1,459€/л
 ДИЗ: 1,513€/л
 ГАЗ: 0,501€/л 
23  A95: 1,459€/л
 ДИЗ: 1,517€/л
 ГАЗ: 0,501€/л 
24  A95: 1,459€/л
 ДИЗ: 1,517€/л
 ГАЗ: 0,501€/л 
25  A95: 1,459€/л
 ДИЗ: 1,517€/л
 ГАЗ: 0,501€/л 
26  A95: 1,460€/л
 ДИЗ: 1,514€/л
 ГАЗ: 0,501€/л 
27  A95: 1,459€/л
 ДИЗ: 1,514€/л
 ГАЗ: 0,501€/л 
28  A95: 1,460€/л
 ДИЗ: 1,512€/л
 ГАЗ: 0,501€/л 
29  A95: 1,460€/л
 ДИЗ: 1,510€/л
 ГАЗ: 0,501€/л 
30  A95: 1,460€/л
 ДИЗ: 1,510€/л
 ГАЗ: 0,501€/л