Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,76 лв. +0.00 3,80 лв. +0.00 1,24 лв. +0.00
Андора 2,78 лв. +0.00 2,76 лв. +0.00
Армения 2,55 лв. +0.00 2,55 лв. +0.00 0,89 лв. +0.00
Австрия eu 3,02 лв. +0.00 3,25 лв. +0.00 2,64 лв. +0.00
Беларус 1,32 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00 0,69 лв. +0.00
Белгия eu 3,30 лв. +0.00 3,59 лв. +0.00 1,39 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,59 лв. +0.00 2,70 лв. +0.00 1,23 лв. +0.00
България eu 2,74 лв. +0,01 2,79 лв. +0.00 1,24 лв. +0.00
Хърватия eu 2,90 лв. +0.00 3,06 лв. +0.00 1,48 лв. +0.00
Кипър eu 2,77 лв. +0.00 3,06 лв. +0.00
Чехия eu 3,03 лв. +0.00 3,06 лв. +0.00 1,25 лв. +0.00
Дания eu 3,57 лв. +0.00 3,36 лв. +0.00
Естония eu 3,28 лв. +0.00 3,09 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Финландия eu 3,69 лв. +0.00 3,87 лв. +0.00
Франция eu 3,53 лв. +0.00 3,52 лв. +0.00 1,94 лв. +0.00
Грузия 2,21 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00
Германия eu 3,46 лв. +0.00 3,38 лв. +0.00 2,02 лв. +0.00
Гърция eu 3,65 лв. +0.00 3,34 лв. +0.00 1,77 лв. +0.00
Унгария eu 3,00 лв. +0.00 3,12 лв. +0.00 1,64 лв. +0.00
Исландия 3,95 лв. +0.00 4,06 лв. +0.00
Ирландия eu 3,47 лв. +0.00 3,48 лв. +0.00 1,72 лв. +0.00
Италия eu 3,54 лв. +0.00 3,50 лв. +0.00 1,41 лв. +0.00
Косово 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Латвия eu 3,08 лв. +0.00 3,09 лв. +0.00 1,34 лв. +0.00
Литва eu 2,80 лв. +0.00 2,92 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00
Люксембург eu 2,93 лв. +0.00 3,02 лв. +0.00 1,41 лв. +0.00
Северна Македония 2,54 лв. +0.00 2,53 лв. +0.00 1,52 лв. +0.00
Малта eu 2,62 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00
Молдова 2,36 лв. +0.00 2,18 лв. +0.00 1,44 лв. +0.00
Черна гора 2,80 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,99 лв. +0.00 3,64 лв. +0.00 1,81 лв. +0.00
Норвегия 3,66 лв. +0.00 3,56 лв. +0.00 2,29 лв. +0.00
Полша eu 2,93 лв. +0.00 3,01 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00
Португалия eu 3,33 лв. +0.00 3,25 лв. +0.00 1,72 лв. +0.00
Румъния eu 2,57 лв. +0.00 2,83 лв. +0.00 1,43 лв. +0.00
Русия 1,11 лв. +0.00 1,28 лв. +0.00 0,68 лв. +0.00
Сърбия 2,99 лв. +0.00 3,38 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00
Словакия eu 3,10 лв. +0.00 3,12 лв. +0.00 1,38 лв. +0.00
Словения eu 2,95 лв. +0.00 3,02 лв. +0.00 1,67 лв. +0.00
Испания eu 3,07 лв. +0.00 3,01 лв. +0.00 1,83 лв. +0.00
Швеция eu 3,24 лв. +0.00 3,97 лв. +0.00 2,38 лв. +0.00
Швейцария 3,64 лв. +0.00 3,98 лв. +0.00 2,15 лв. +0.00
Турция 2,13 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00 1,14 лв. +0.00
САЩ 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Украйна 2,72 лв. +0.00 2,72 лв. +0.00 1,81 лв. +0.00
Великобритания eu 3,39 лв. +0.00 3,57 лв. +0.00 1,76 лв. +0.00