Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,80 лв. -0,01 4,11 лв. +0.00 1,30 лв. +0.00
Андора 3,44 лв. +0.00 3,37 лв. -0,01
Армения 2,27 лв. +0.00 2,14 лв. +0.00 1,09 лв. +0.00
Австрия eu 3,87 лв. +0.00 3,92 лв. -0,01 2,41 лв. +0.00
Беларус 1,52 лв. +0.00 1,52 лв. +0.00 0,80 лв. +0.00
Белгия eu 3,92 лв. +0.00 4,16 лв. -0,05 1,53 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 3,22 лв. -0,01 3,29 лв. -0,01 1,67 лв. +0.00
България eu 3,40 лв. +0.00 3,56 лв. +0.00 1,55 лв. +0.00
Хърватия eu 3,32 лв. +0.00 3,59 лв. -0,01 2,00 лв. -0,01
Кипър eu 3,58 лв. -0,01 3,89 лв. -0,01
Чехия eu 3,62 лв. -0,01 3,70 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00
Дания eu 4,51 лв. +0.00 4,24 лв. -0,01
Естония eu 4,06 лв. +0.00 3,76 лв. +0.00 1,84 лв. +0.00
Финландия eu 4,71 лв. -0,08 4,69 лв. -0,09
Франция eu 3,92 лв. -0,01 4,03 лв. -0,02 1,70 лв. +0.00
Грузия 2,46 лв. +0.00 2,79 лв. +0.00 1,42 лв. +0.00
Германия eu 3,79 лв. +0.00 4,04 лв. +0.00 1,96 лв. -0,01
Гърция eu 4,54 лв. +0.00 4,02 лв. +0.00 2,16 лв. +0.00
Унгария eu 3,35 лв. +0.00 3,54 лв. -0,01 1,88 лв. -0,01
Исландия 4,54 лв. -0,01 4,49 лв. -0,01
Ирландия eu 3,99 лв. +0.00 3,99 лв. -0,01 1,74 лв. +0.00
Италия eu 3,89 лв. +0.00 3,84 лв. -0,01 1,62 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 3,93 лв. +0.00 3,99 лв. +0.00 1,58 лв. +0.00
Литва eu 3,78 лв. -0,02 3,78 лв. -0,01 1,62 лв. +0.00
Люксембург eu 3,61 лв. -0,02 3,68 лв. -0,08 1,50 лв. +0.00
Северна Македония 2,99 лв. +0.00 3,03 лв. -0,01 1,64 лв. +0.00
Малта eu 2,63 лв. +0.00 2,37 лв. -0,01
Молдова 3,04 лв. +0.00 2,99 лв. -0,01 1,64 лв. -0,01
Черна гора 3,35 лв. +0.00 3,42 лв. +0.00 1,84 лв. +0.00
Нидерландия eu 4,42 лв. -0,01 3,96 лв. -0,01 2,09 лв. -0,02
Норвегия 4,78 лв. -0,03 4,74 лв. +0.00 2,70 лв. +0,04
Полша eu 3,10 лв. -0,01 3,23 лв. -0,03 1,46 лв. -0,01
Португалия eu 4,03 лв. -0,01 3,99 лв. -0,01 1,86 лв. +0.00
Румъния eu 3,22 лв. +0.00 3,49 лв. +0.00 1,60 лв. +0.00
Русия 1,66 лв. +0.00 1,73 лв. +0.00 0,70 лв. +0.00
Сърбия 3,19 лв. +0.00 3,44 лв. +0.00 1,91 лв. -0,01
Словакия eu 3,64 лв. +0.00 3,66 лв. +0,01 1,73 лв. +0.00
Словения eu 3,35 лв. +0.00 3,60 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Испания eu 3,97 лв. -0,01 3,95 лв. -0,01 2,04 лв. +0.00
Швеция eu 4,05 лв. -0,05 4,64 лв. -0,04 2,52 лв. -0,01
Швейцария 4,22 лв. -0,01 4,45 лв. -0,01 1,99 лв. -0,01
Турция 2,81 лв. -0,07 2,95 лв. +0,01 1,29 лв. -0,07
САЩ 2,06 лв. +0.00 2,71 лв. +0.00
Украйна 2,88 лв. +0.00 3,21 лв. -0,01 2,53 лв. -0,03
Великобритания eu 4,12 лв. +0,01 4,37 лв. +0,01 1,66 лв. +0.00