<< Декември 2019 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
      
1  A95: 1,460€/л
 ДИЗ: 1,510€/л
 ГАЗ: 0,501€/л 
2  A95: 1,460€/л
 ДИЗ: 1,510€/л
 ГАЗ: 0,501€/л 
3  A95: 1,460€/л
 ДИЗ: 1,510€/л
 ГАЗ: 0,501€/л 
4  A95: 1,460€/л
 ДИЗ: 1,510€/л
 ГАЗ: 0,501€/л 
5  A95: 1,460€/л
 ДИЗ: 1,510€/л
 ГАЗ: 0,501€/л 
6  A95: 1,460€/л
 ДИЗ: 1,510€/л
 ГАЗ: 0,501€/л 
7  A95: 1,461€/л
 ДИЗ: 1,510€/л
 ГАЗ: 0,501€/л 
8  A95: 1,460€/л
 ДИЗ: 1,510€/л
 ГАЗ: 0,501€/л 
9  A95: 1,460€/л
 ДИЗ: 1,510€/л
 ГАЗ: 0,501€/л 
10  A95: 1,460€/л
 ДИЗ: 1,509€/л
 ГАЗ: 0,501€/л 
11  A95: 1,460€/л
 ДИЗ: 1,509€/л
 ГАЗ: 0,501€/л 
12  A95: 1,460€/л
 ДИЗ: 1,509€/л
 ГАЗ: 0,501€/л 
13  A95: 1,460€/л
 ДИЗ: 1,509€/л
 ГАЗ: 0,501€/л 
14  A95: 1,460€/л
 ДИЗ: 1,509€/л
 ГАЗ: 0,501€/л 
15  A95: 1,460€/л
 ДИЗ: 1,509€/л
 ГАЗ: 0,501€/л 
16  A95: 1,460€/л
 ДИЗ: 1,509€/л
 ГАЗ: 0,501€/л 
17  A95: 1,460€/л
 ДИЗ: 1,511€/л
 ГАЗ: 0,501€/л 
18  A95: 1,460€/л
 ДИЗ: 1,511€/л
 ГАЗ: 0,501€/л 
19  A95: 1,461€/л
 ДИЗ: 1,511€/л
 ГАЗ: 0,501€/л 
20  A95: 1,461€/л
 ДИЗ: 1,513€/л
 ГАЗ: 0,504€/л 
21  A95: 1,461€/л
 ДИЗ: 1,517€/л
 ГАЗ: 0,505€/л 
22  A95: 1,461€/л
 ДИЗ: 1,519€/л
 ГАЗ: 0,505€/л 
23  A95: 1,461€/л
 ДИЗ: 1,520€/л
 ГАЗ: 0,505€/л 
24  A95: 1,461€/л
 ДИЗ: 1,523€/л
 ГАЗ: 0,505€/л 
25  A95: 1,461€/л
 ДИЗ: 1,524€/л
 ГАЗ: 0,505€/л 
26  A95: 1,461€/л
 ДИЗ: 1,524€/л
 ГАЗ: 0,505€/л 
27  A95: 1,461€/л
 ДИЗ: 1,524€/л
 ГАЗ: 0,505€/л 
28  A95: 1,461€/л
 ДИЗ: 1,533€/л
 ГАЗ: 0,505€/л 
29  A95: 1,462€/л
 ДИЗ: 1,537€/л
 ГАЗ: 0,505€/л 
30  A95: 1,462€/л
 ДИЗ: 1,540€/л
 ГАЗ: 0,505€/л 
31  A95: 1,462€/л
 ДИЗ: 1,540€/л
 ГАЗ: 0,524€/л