с. Saarwellingen

Германия

общ. Saarlouis, обл. Saarland
GPS: 49.352714,6.806301


Гориво Средна за Saarwellingen Средна за Германия
Бензин A95 1,439 €/л 1,486 €/л
Дизел 1,289 €/л 1,311 €/л
Пропан Бутан 0,670 €/л 0,670 €/л
Бензин A98 1,571 €/л 1,571 €/л
Метан 0,990 €/кг 1,033 €/кг
ОбектАдресГорива
Esso Esso Saarwellingen Vorstadtstr. 54 Бензин А95 Дизелово Гориво Газ Пропан Бутан Газ Метан Бензин А98 Бензин А95 с добавки Дизелово Гориво с добавки
Jet Jet Saarwellingen Vorstadtstr. 133 Бензин А95 Дизелово Гориво Бензин А98 Бензин А95 с добавки Дизелово Гориво с добавки