Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,69 лв. +0.00 2,64 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Алжир 0,32 лв. +0.00 0,20 лв. +0.00 0,13 лв. +0.00
Андора 2,41 лв. +0.00 2,10 лв. +0.00
Армения 1,78 лв. +0.00 1,68 лв. +0.00
Австрия eu 2,49 лв. +0.00 2,44 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00
Беларус 1,17 лв. +0.00 1,17 лв. +0.00 0,64 лв. +0.00
Белгия eu 2,93 лв. +0.00 3,15 лв. -0,05 1,22 лв. -0,07
Босна и Херцеговина 1,71 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
България eu 2,29 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00 1,05 лв. +0.00
Хърватия eu 2,81 лв. +0.00 2,75 лв. +0.00 1,34 лв. +0.00
Кипър eu 2,42 лв. +0.00 2,43 лв. +0.00
Чехия eu 2,59 лв. +0.00 2,49 лв. +0.00 1,15 лв. +0.00
Дания eu 3,25 лв. -0,05 3,04 лв. -0,03
Египет 0,71 лв. +0.00 0,52 лв. +0.00
Естония eu 2,72 лв. +0.00 2,72 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Финландия eu 3,01 лв. -0,02 2,83 лв. +0.00
Франция eu 3,06 лв. -0,01 3,01 лв. -0,02 1,67 лв. +0.00
Грузия 1,35 лв. +0,09 1,32 лв. +0,09
Германия eu 3,03 лв. +0.00 2,74 лв. +0.00 1,23 лв. +0.00
Гърция eu 3,50 лв. +0.00 3,07 лв. +0.00 1,76 лв. +0.00
Унгария eu 2,44 лв. -0,04 2,63 лв. -0,01 1,48 лв. +0.00
Исландия 3,37 лв. -0,02 3,34 лв. -0,02
Ирландия eu 2,93 лв. +0.00 2,74 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00
Израел 3,16 лв. +0,01 3,87 лв. +0,01 1,54 лв. +0.00
Италия eu 3,34 лв. +0.00 3,13 лв. +0,01 1,35 лв. +0.00
Йордания 2,28 лв. +0.00 1,31 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,36 лв. +0.00 0,61 лв. +0.00
Латвия eu 2,60 лв. +0.00 2,48 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Ливан 3,18 лв. +0.00 2,34 лв. +0.00 1,90 лв. +0.00
Либия 0,24 лв. +0.00 0,18 лв. +0.00
Литва eu 2,44 лв. +0.00 2,39 лв. +0,01 1,21 лв. +0.00
Люксембург eu 2,50 лв. +0.00 2,32 лв. +0.00 1,14 лв. -0,05
Македония 2,01 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 0,88 лв. +0.00
Малта eu 2,66 лв. +0.00 2,41 лв. +0.00
Молдова 1,76 лв. +0.00 1,57 лв. +0.00 1,05 лв. +0.00
Черна гора 2,70 лв. +0.00 2,48 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Мароко 2,06 лв. +0.00 1,86 лв. +0,07
Холандия eu 3,44 лв. +0.00 2,95 лв. -0,01 1,84 лв. +0.00
Норвегия 3,51 лв. -0,02 3,36 лв. -0,01 1,67 лв. +0.00
Полша eu 2,29 лв. +0.00 2,32 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Португалия eu 3,22 лв. -0,06 2,95 лв. -0,01 1,33 лв. +0.00
Румъния eu 2,41 лв. +0.00 2,47 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Русия 1,18 лв. +0.00 1,15 лв. +0.00 0,67 лв. +0.00
Саудитска Арабия 0,41 лв. +0.00 0,34 лв. +0.00
Сърбия 2,54 лв. +0.00 2,70 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Словакия eu 2,29 лв. +0.00 2,02 лв. +0.00 0,90 лв. +0.00
Словения eu 2,64 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Испания eu 2,64 лв. +0.00 2,54 лв. +0.00 1,41 лв. +0.00
Швеция eu 3,04 лв. +0.00 3,20 лв. +0.00 1,71 лв. +0.00
Швейцария 2,78 лв. -0,01 2,87 лв. -0,01 1,45 лв. +0.00
Тунис 0,94 лв. +0.00 0,70 лв. +0.00
Турция 1,66 лв. +0,03 1,51 лв. +0,03 0,48 лв. +0,01
САЩ 1,26 лв. -0,01 1,43 лв. +0.00
Украйна 1,80 лв. +0.00 1,65 лв. +0.00 0,81 лв. +0.00
Великобритания eu 2,89 лв. -0,01 3,00 лв. -0,02 1,34 лв. -0,05

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ