Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,56 лв. +0.00 2,51 лв. +0.00 1,07 лв. +0.00
Алжир 0,31 лв. +0.00 0,19 лв. +0.00 0,13 лв. +0.00
Андора 2,19 лв. +0.00 1,91 лв. +0.00
Армения 1,70 лв. +0.00 1,60 лв. +0.00
Австрия eu 2,25 лв. +0.00 2,11 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00
Беларус 1,04 лв. +0.00 1,05 лв. +0.00 0,57 лв. +0.00
Белгия eu 2,74 лв. +0.00 2,69 лв. +0.00 0,95 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 1,72 лв. +0.00 1,57 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
България eu 2,10 лв. +0.00 2,11 лв. +0.00 1,05 лв. +0.00
Хърватия eu 2,47 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00
Кипър eu 2,35 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00
Чехия eu 2,39 лв. +0.00 2,26 лв. +0.00 1,12 лв. +0.00
Дания eu 3,07 лв. +0.00 2,63 лв. +0.00
Египет 0,56 лв. +0.00 0,16 лв. +0.00
Естония eu 2,46 лв. +0.00 2,42 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Финландия eu 2,83 лв. +0.00 2,60 лв. +0.00
Франция eu 2,85 лв. +0.00 2,64 лв. +0.00 1,48 лв. +0.00
Грузия 1,27 лв. +0.00 1,24 лв. +0.00
Германия eu 2,68 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00 1,23 лв. +0.00
Гърция eu 3,12 лв. +0.00 2,68 лв. +0.00 1,58 лв. +0.00
Унгария eu 2,22 лв. +0.00 2,25 лв. +0.00 1,38 лв. +0.00
Исландия 3,33 лв. +0.00 3,23 лв. +0.00
Ирландия eu 2,72 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00
Израел 2,89 лв. +0.00 3,48 лв. +0.00 1,42 лв. +0.00
Италия eu 3,11 лв. +0.00 2,85 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Йордания 2,12 лв. +0.00 1,22 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,34 лв. +0.00 0,58 лв. +0.00
Латвия eu 2,40 лв. +0.00 2,21 лв. +0.00 1,09 лв. +0.00
Ливан 2,57 лв. +0.00 1,77 лв. +0.00 1,49 лв. +0.00
Либия 0,24 лв. +0.00 0,18 лв. +0.00
Литва eu 2,21 лв. +0.00 2,03 лв. +0.00 0,96 лв. +0.00
Люксембург eu 2,24 лв. +0.00 1,94 лв. +0.00 0,95 лв. +0.00
Македония 2,00 лв. +0.00 1,55 лв. +0.00 0,87 лв. +0.00
Малта eu 2,56 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00
Молдова 1,75 лв. +0.00 1,55 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Черна гора 2,41 лв. +0.00 2,17 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Мароко 1,92 лв. +0.00 1,69 лв. +0.00
Холандия eu 3,23 лв. +0.00 2,59 лв. +0.00 1,65 лв. +0.00
Норвегия 3,18 лв. +0.00 2,99 лв. +0.00 1,61 лв. +0.00
Полша eu 2,07 лв. +0.00 2,03 лв. +0.00 0,92 лв. +0.00
Португалия eu 3,03 лв. +0.00 2,64 лв. +0.00 1,36 лв. +0.00
Румъния eu 2,10 лв. +0.00 2,12 лв. +0.00 0,95 лв. +0.00
Русия 1,16 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00 0,53 лв. +0.00
Саудитска Арабия 0,38 лв. +0.00 0,32 лв. +0.00
Сърбия 2,36 лв. +0.00 2,48 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Словакия eu 2,29 лв. +0.00 2,02 лв. +0.00 0,89 лв. +0.00
Словения eu 2,46 лв. +0.00 2,38 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Испания eu 2,39 лв. +0.00 2,24 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Швеция eu 2,61 лв. +0.00 2,57 лв. +0.00 1,78 лв. +0.00
Швейцария 2,50 лв. +0.00 2,53 лв. +0.00 1,44 лв. +0.00
Тунис 1,04 лв. +0.00 0,78 лв. +0.00
Турция 2,35 лв. +0.00 2,14 лв. +0.00 0,68 лв. +0.00
САЩ 1,03 лв. +0.00 1,21 лв. +0.00
Украйна 1,82 лв. +0.00 1,67 лв. +0.00 0,76 лв. +0.00
Великобритания eu 2,66 лв. +0.00 2,71 лв. +0.00 1,34 лв. +0.00

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ