Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,78 лв. +0.00 2,73 лв. +0.00 1,17 лв. +0.00
Алжир 0,33 лв. +0.00 0,20 лв. +0.00 0,13 лв. +0.00
Андора 2,27 лв. +0.00 2,02 лв. +0.00
Армения 1,89 лв. +0.00 1,78 лв. +0.00
Австрия eu 2,31 лв. -0,01 2,19 лв. +0.00 1,52 лв. +0.00
Беларус 1,42 лв. -0,01 1,42 лв. -0,01 0,78 лв. +0.00
Белгия eu 2,83 лв. +0.00 2,91 лв. +0.00 0,83 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 1,71 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
България eu 2,21 лв. -0,01 2,27 лв. +0.00 0,94 лв. -0,01
Хърватия eu 2,71 лв. -0,09 2,60 лв. -0,06 1,25 лв. +0.00
Кипър eu 2,11 лв. +0.00 2,29 лв. +0.00
Чехия eu 2,32 лв. -0,18 2,19 лв. -0,08 0,99 лв. -0,04
Дания eu 3,25 лв. +0.00 2,86 лв. +0,05
Египет 0,80 лв. +0.00 0,59 лв. +0.00
Естония eu 2,58 лв. -0,02 2,52 лв. -0,02 1,02 лв. +0.00
Финландия eu 3,01 лв. +0,02 2,65 лв. +0,02
Франция eu 2,92 лв. -0,02 2,77 лв. -0,01 1,71 лв. +0.00
Грузия 1,20 лв. +0.00 1,17 лв. +0.00
Германия eu 2,85 лв. -0,08 2,46 лв. -0,08 1,19 лв. +0.00
Гърция eu 3,13 лв. -0,12 2,73 лв. -0,08 1,47 лв. -0,10
Унгария eu 2,29 лв. -0,07 2,36 лв. -0,04 1,42 лв. +0.00
Исландия 3,36 лв. +0.00 3,19 лв. +0.00
Ирландия eu 2,73 лв. +0.00 2,54 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Израел 3,22 лв. +0.00 4,03 лв. +0.00 1,44 лв. +0.00
Италия eu 3,17 лв. -0,02 2,94 лв. -0,01 1,18 лв. +0.00
Йордания 2,38 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,38 лв. +0.00 0,64 лв. +0.00
Латвия eu 2,53 лв. +0.00 2,34 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00
Ливан 2,98 лв. -0,07 2,03 лв. -0,03 1,43 лв. -0,06
Либия 0,25 лв. +0.00 0,19 лв. +0.00
Литва eu 2,34 лв. +0.00 2,14 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
Люксембург eu 2,38 лв. +0.00 2,12 лв. +0.00 0,81 лв. -0,01
Македония 2,13 лв. +0.00 1,91 лв. +0.00 0,87 лв. +0.00
Малта eu 2,66 лв. +0.00 2,41 лв. +0.00
Молдова 1,78 лв. +0.00 1,58 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Черна гора 2,68 лв. +0.00 2,45 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Мароко 2,08 лв. +0.00 1,75 лв. +0.00
Холандия eu 3,42 лв. +0.00 2,76 лв. +0.00 1,53 лв. +0.00
Норвегия 3,34 лв. -0,04 3,08 лв. -0,03 1,57 лв. +0.00
Полша eu 2,23 лв. -0,02 2,21 лв. -0,02 0,86 лв. -0,01
Португалия eu 3,04 лв. -0,09 2,74 лв. -0,08 1,21 лв. +0.00
Румъния eu 2,44 лв. +0.00 2,54 лв. +0.00 1,05 лв. +0.00
Русия 1,23 лв. +0.00 1,21 лв. -0,01 0,54 лв. -0,03
Саудитска Арабия 0,42 лв. +0.00 0,35 лв. +0.00
Сърбия 2,52 лв. +0.00 2,69 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Словакия eu 2,31 лв. +0.00 2,07 лв. +0.00 0,88 лв. +0.00
Словения eu 2,50 лв. +0.00 2,38 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Испания eu 2,56 лв. -0,01 2,38 лв. -0,01 1,43 лв. +0.00
Швеция eu 2,85 лв. -0,03 2,90 лв. +0,01 1,64 лв. +0.00
Швейцария 2,74 лв. +0.00 2,78 лв. +0.00 1,53 лв. +0.00
Тунис 0,97 лв. +0.00 0,72 лв. +0.00
Турция 2,06 лв. +0.00 1,92 лв. +0.00 0,51 лв. +0.00
САЩ 1,19 лв. -0,02 1,34 лв. -0,01
Украйна 2,10 лв. +0.00 2,04 лв. +0.00 0,94 лв. +0.00
Великобритания eu 2,75 лв. -0,01 2,83 лв. +0,01 1,38 лв. +0,03

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ