Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,30 лв. +0,01 2,22 лв. +0,01 0,71 лв. +0.00
Андора 2,04 лв. +0.00 1,83 лв. +0,01
Армения 1,18 лв. +0.00 1,10 лв. +0.00 0,49 лв. +0.00
Австрия eu 2,18 лв. +0,01 2,11 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Беларус 1,14 лв. +0.00 1,14 лв. +0.00 0,59 лв. +0.00
Белгия eu 2,66 лв. +0.00 2,72 лв. +0.00 1,09 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 1,88 лв. +0,01 1,84 лв. +0.00 1,03 лв. +0.00
България eu 1,88 лв. +0.00 1,88 лв. +0,01 0,95 лв. +0,01
Хърватия eu 2,41 лв. +0,01 2,36 лв. +0.00 1,23 лв. +0.00
Кипър eu 2,12 лв. +0.00 2,19 лв. +0.00
Чехия eu 2,07 лв. +0,01 2,02 лв. +0.00 0,96 лв. +0,01
Дания eu 2,80 лв. +0.00 2,42 лв. +0.00
Естония eu 2,49 лв. +0.00 2,20 лв. +0.00 1,25 лв. +0.00
Финландия eu 3,00 лв. +0,03 2,79 лв. +0,03
Франция eu 2,84 лв. +0,01 2,61 лв. +0,01 1,69 лв. +0.00
Грузия 1,17 лв. +0.00 1,16 лв. +0.00 0,63 лв. +0.00
Германия eu 2,70 лв. -0,01 2,43 лв. +0.00 1,26 лв. +0,01
Гърция eu 2,91 лв. +0,01 2,42 лв. +0.00 1,57 лв. +0.00
Унгария eu 2,12 лв. +0.00 2,19 лв. +0,01 1,30 лв. +0.00
Исландия 2,66 лв. +0,01 2,57 лв. +0,01
Ирландия eu 2,56 лв. +0,01 2,37 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Италия eu 2,94 лв. +0,01 2,69 лв. +0,01 1,23 лв. +0,01
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 2,36 лв. +0,01 2,14 лв. +0.00 1,07 лв. +0,01
Литва eu 2,18 лв. +0,03 2,02 лв. +0,03 1,04 лв. +0,01
Люксембург eu 2,30 лв. +0.00 2,09 лв. +0.00 1,10 лв. +0.00
Северна Македония 1,96 лв. +0.00 1,68 лв. +0,01 1,00 лв. +0.00
Малта eu 2,62 лв. +0.00 2,37 лв. +0,01
Молдова 1,63 лв. +0,01 1,35 лв. +0.00 0,94 лв. +0,01
Черна гора 2,21 лв. +0.00 1,99 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,34 лв. +0.00 2,69 лв. +0.00 1,54 лв. +0,01
Норвегия 3,03 лв. -0,01 2,81 лв. -0,01 1,38 лв. -0,01
Полша eu 2,00 лв. +0.00 1,99 лв. +0.00 0,94 лв. +0,01
Португалия eu 3,03 лв. +0.00 2,67 лв. +0,01 1,34 лв. +0.00
Румъния eu 1,96 лв. +0,01 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Русия 1,02 лв. -0,01 1,03 лв. +0.00 0,53 лв. +0.00
Сърбия 2,23 лв. +0,01 2,36 лв. +0,01 1,24 лв. +0.00
Словакия eu 2,41 лв. +0,01 2,12 лв. +0.00 1,04 лв. +0.00
Словения eu 2,07 лв. +0.00 2,18 лв. +0,01 1,26 лв. +0.00
Испания eu 2,40 лв. +0,01 2,17 лв. +0,01 1,34 лв. +0,01
Швеция eu 2,81 лв. -0,01 2,91 лв. +0.00 2,09 лв. +0,01
Швейцария 2,69 лв. +0.00 2,84 лв. +0.00 1,58 лв. +0,01
Турция 1,58 лв. +0.00 1,44 лв. +0.00 0,88 лв. +0.00
САЩ 1,02 лв. +0,01 1,15 лв. +0,01
Украйна 1,45 лв. +0.00 1,42 лв. +0.00 0,75 лв. +0.00
Великобритания eu 2,51 лв. +0.00 2,59 лв. +0,01 1,26 лв. +0.00